• ข่าว ล่าสุด

ประเมินครผู้ช่วย

ประเมินครผู้ช่วย

นายธีรวุฒิ รักกลาง ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย รับการประเมิน เพื่อพัฒนาอย่างเข้ม ในตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งครู

ประเมินครผู้ช่วย —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS