• ข่าว ล่าสุด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS