• ข่าว ล่าสุด

อบรมอัคคีภัย

อบรมอัคคีภัย

"Safety First" นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมคณะครู และตัวแทนนัก้รียน เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 #safetyfirst #โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

อบรมอัคคีภัย —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS