• ข่าว ล่าสุด

ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีคณะฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโดม ภายในกิจกรรมมีการสวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรม ทำบุญตักบาตร โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS