• ข่าว ล่าสุด

แต่งกายด้วยผ้าไทย

แต่งกายด้วยผ้าไทย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทย เป็นการอนุรักษ์และปลูกฝังค่านิยมในการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้สืบไป

แต่งกายด้วยผ้าไทย —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS