• ข่าว ล่าสุด

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:30 น. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดโนนโบสถ์ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

วันมาฆบูชา —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS