• ข่าว ล่าสุด

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

งานกิจกรรมประชาธิปไตย โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ชุดใหม่ ซึ่งชุดเก่ากำลังจะหมดวาระในปีการศึกษา 2563 เพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนของเรา ผลการเลือกตั้ง ลำดับที่ 1 นายสยาม ปอยมะเริง ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนน 179 คะแนน ลำดับที่ 2 นายรชต ปุ่นโพธิ์ ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนน 58 คะแนน ลำดับที่ 3 นางสาวนิชกานต์ สุพรรณ ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนน 55 คะแนน ลำดับที่ 4 นางสาวเรืองลดา ปุ่มมะดัน ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนน 54 คะแนน วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS