• ข่าว ล่าสุด

ประเมินห้องเรียน

ประเมินห้องเรียน

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ทำการประเมินห้องเรียนสะอาดบรรยากาศวิชาการ ตามห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส. และเป็นการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

ประเมินห้องเรียน —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS