• ข่าว ล่าสุด

ตรวจคัดกรองวัดไข้

ตรวจคัดกรองวัดไข้

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนในตอนเช้าของทุกวัน เพื่อรักษามาตรการในการป้องกันโรค COVID - 19 อย่างต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตรวจคัดกรองวัดไข้ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS