• ข่าว ล่าสุด

รณรงค์การใส่หมวกกันน็อค

รณรงค์การใส่หมวกกันน็อค

วันที่ 9 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้รณรงค์และส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนได้ใส่หมวกกันน็อคขับรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่อง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการบาดเจ็บ

รณรงค์การใส่หมวกกันน็อค —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS