• ข่าว ล่าสุด

ติวโอเนต ม.3

ติวโอเนต ม.3

วันที่ 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดติว ONET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้กับนักเรียน ระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ ONET ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน

ติวโอเนต ม.3 —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS