• ข่าว ล่าสุด

การคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ อบจ.นม.

การคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ อบจ.นม.

วันที่ 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำโดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

การคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ อบจ.นม. —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS