• ข่าว ล่าสุด

สอบธรรมสนามหลวง

สอบธรรมสนามหลวง

ด้วยการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีพุทธศักราช 2563 กำหนดสอบวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

สอบธรรมสนามหลวง —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS