• ข่าว ล่าสุด

กรรมการคุมสอบโอเน็ต

กรรมการคุมสอบโอเน็ต

คณะครูโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคมร่วมเป็น กรรมการคุมสอบโอเน็ต ที่โรงเรียนเทเรซาร์อุปภัมถ์ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

กรรมการคุมสอบโอเน็ต —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS