• ข่าว ล่าสุด

สอบโอเนต

สอบโอเนต

วันที่ 13 มีนาคม 2564 การทดสอบ ONET การศึกษาระดับชาติ สนามสอบโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวให้กำลังใจกับนักเรียนในการสอบ

สอบโอเนต —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS