• ข่าว ล่าสุด

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดใน 3 อันดับ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบ และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS