• ข่าว ล่าสุด

มอบเกียรติบัตรกิจกรรม 5 ส.

มอบเกียรติบัตรกิจกรรม 5 ส.

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 งานกิจกรรม 5 ส โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ร่วมบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดประกวดวาดภาพระบายสี เกี่ยวกับโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจแนวทางการลดปริมาณขยะของโรงเรียน โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร

มอบเกียรติบัตรกิจกรรม 5 ส. —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS