• ข่าว ล่าสุด

คุมสอบโอเนต

คุมสอบโอเนต

วันที่ 13 มีนาคม 2564 ตัวแทนข้าราชการครู โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ไปทำการคุมสอบ ONET การทดสอบการศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

คุมสอบโอเนต —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS