• ข่าว ล่าสุด

“ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”

“ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”

ขอแสดงความยินดี กับนายยุทธศิลป์ จินดามาตย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”

“ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS