• ข่าว ล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร

วันที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ และร่วมปรึกษาหารือวางแผนในการทำงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ติดตามความเคลื่อนไหวการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง 4 ฝ่าย โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS