• ข่าว ล่าสุด

ผลิตน้ำดื่ม

ผลิตน้ำดื่ม

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ทำการกรอกน้ำดื่มไว้บริการให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมีน้ำดื่มที่สะอาดไว้บริการเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรในโรงเรียน

ผลิตน้ำดื่ม —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS