• ข่าว ล่าสุด

จัดเตรียมงานปัจฉิม

จัดเตรียมงานปัจฉิม

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ จัดงานปัจฉิมนิเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

จัดเตรียมงานปัจฉิม —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS