• ข่าว ล่าสุด

มอบเกียรติบัตรธนาคารโรงเรียน

มอบเกียรติบัตรธนาคารโรงเรียน

โครงการโรงเรียนธนาคาร มอบใบกียรติบัตรและรางวัล ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ผู้ที่เห็นคุณค่าประโยชน์ของการออม ประจำปีการศึกษา 2563

มอบเกียรติบัตรธนาคารโรงเรียน —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS