• ข่าว ล่าสุด

พิธีมอบเกียรติบัตร

พิธีมอบเกียรติบัตร

วันที่ 18 มีนาคม 2564 งานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

พิธีมอบเกียรติบัตร —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS