• ข่าว ล่าสุด

แนะแนวศึกษาต่อ

แนะแนวศึกษาต่อ

18 มี.ค. 2564 คุณครูกลอยใจ ศรีชนะ และคุณครูนฤมล โยคานุกุล ออกแนะแนวศึกษาต่อ นักเรียน ม.3 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา

แนะแนวศึกษาต่อ —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS