• ข่าว ล่าสุด

ติวโอเนต ม.6

ติวโอเนต ม.6

วันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดติว ONET การทดสอบการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบให้กับนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โดยมีท่านผู้ช่วยอัจฉริยา วัฒนาวรนิธิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน

ติวโอเนต ม.6 —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS