• ข่าว ล่าสุด

ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้าลดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม

ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้าลดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม

วันที่ 19 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา รณรงค์ให้นักเรียนลดการใช้ถุงพลาสติก ด้วยการนำถุงผ้ามาทดแทน โดยนำถุงผ้ามาสร้างสรรค์งานศิลปะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เกิดประโยชน์

ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้าลดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS