• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมวัดสายตาประจำปี 2564

กิจกรรมวัดสายตาประจำปี 2564

ข้าพเจ้า นางจิตรา วิเศษชาติ ได้นำนักเรียน ชั้น ม.1/พิเศษ 2 เข้าร่วมกิจกรรมวัดสายตาประจำปี 2564 เพื่อให้นักเรียนมีการดำรงชีพที่ดีขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564

กิจกรรมวัดสายตาประจำปี 2564 —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS