• ข่าว ล่าสุด

เตรียมสถานที่นิเทศครบวงจร

เตรียมสถานที่นิเทศครบวงจร

วันที่ 22 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำโดยท่าน ผู้ช่วยประภาพรรณ์ พรหมพิสารท์ และตัวแทนคณะครู ร่วมจัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อม ตามโครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจรและประชุมผลงานทางวิชาการ ณ โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจในการทำงาน

เตรียมสถานที่นิเทศครบวงจร —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS