• ข่าว ล่าสุด

ติวโอเนต ม.6

ติวโอเนต ม.6

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดติว ONET เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 , 22 - 26 มีนาคม 2564 โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เยี่ยมชมและให้กำลังใจครูและนักเรียน

ติวโอเนต ม.6 —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS