• ข่าว ล่าสุด

พิธีเปิดติวโอเนต

พิธีเปิดติวโอเนต

วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ทำพิธีเปิดติว ONET การทดสอบการศึกษาระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวอวยพรให้กำลังใจนักเรียน

พิธีเปิดติวโอเนต —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS