• ข่าว ล่าสุด

มอบข้าวโพด

มอบข้าวโพด

ขอขอบคุณโรงงานน้ำตาลพิมายที่มอบข้าวโพดให้กับทางโรงเรียน

มอบข้าวโพด —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS