• ข่าว ล่าสุด

นายก อยจ.นม.เยี่ยมโรงเรียน

นายก อยจ.นม.เยี่ยมโรงเรียน

25 มี.ค. 2564 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ได้รับกำลังใจในการพัฒนาคน พัฒนาโคราช ได้นำเสนอการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นวัตกรรมการศึกษาที่ก้าวทันยุคสมัยถึงแม้จะอยู่ห่างไกล

นายก อยจ.นม.เยี่ยมโรงเรียน —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS