• ข่าว ล่าสุด

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 24-28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS