• ข่าว ล่าสุด

แสดงความยินดีครูดีเด่น

แสดงความยินดีครูดีเด่น

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแด่คณะครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูดีเด่น เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2563 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความยินดีครูดีเด่น —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS