• ข่าว ล่าสุด

มอบถ้วยรางวัลกีฬาต้านยาเสพติด

มอบถ้วยรางวัลกีฬาต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกหนีห่างไกลยาเสพติด และให้นักเรียนมีพลานามัยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน

มอบถ้วยรางวัลกีฬาต้านยาเสพติด —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS