• ข่าว ล่าสุด

ม.6 สอบโอเน็ต

ม.6 สอบโอเน็ต

27 มี.ค. 2564คุณครูกลอยใจ ศรีชนะ และคุณครูพัชนิลญา เพิ่มพูน นำนักเรียนชั้น ม.6 สอบโอเน็ต ที่โรงเรียนจักราชวิทยา อ.จักราช จ.นครราชสีมา

ม.6 สอบโอเน็ต —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS