• ข่าว ล่าสุด

ทัศนศึกษา

ทัศนศึกษา

วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประการณ์นอกห้องเรียนด้วยตนเอง

ทัศนศึกษา —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS