• ข่าว ล่าสุด

ทัศนศึกษา ม.6

ทัศนศึกษา ม.6

วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคุณครูที่ปรึกษา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม และสวนซ่อมศิลป์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนด้วยตนเอง

ทัศนศึกษา ม.6 —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS