• ข่าว ล่าสุด

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ได้รับการยกย่องเป็นนักเรียนที่มาโรงเรียนโดยไม่มีวันขาด ลา มาสาย และหนีเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีท่านผู้ช่วย อัจฉริยา วัฒนาวรนิธิกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

มอบเกียรติบัตรนักเรียน —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS