• ข่าว ล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

วันที่ 1 เมษายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเลือกหนังสือเรียนในการดำเนินการจัดซื้อต่อไป

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS