• ข่าว ล่าสุด

โครงการอบรมพัฒนาครู

โครงการอบรมพัฒนาครู

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดโครงการพัฒนาครูของโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพในการทำงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องอนุสรณ์ 25 ปี ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน

โครงการอบรมพัฒนาครู —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS