• ข่าว ล่าสุด

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 5 -7 เมษายน 2564 ณ จังหวัดตราด และ จังหวัดจันทบุรี

ศึกษาดูงาน —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS