• ข่าว ล่าสุด

ศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพครู

ศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพครู

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำโดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณคณะครูทางโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์เป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้

ศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพครู —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS