• ข่าว ล่าสุด

รับคณะศึกษาดูงาน จาก จอมบึง

รับคณะศึกษาดูงาน จาก จอมบึง

รร. เทศบาลบ้านเขาเต่า ให้การต้อนรับเครือข่ายทางการศึกษา จาก รร. บ้านหนองศาลเจ้า อ. จอมบึง จ. ราชบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาสู่ความยั่งยืน (๗ เมษายน ๒๕๖๔)

รับคณะศึกษาดูงาน จาก จอมบึง —  นางจุไรรัตน์ อุปนันท์
0 COMMENTS