• ข่าว ล่าสุด

ภาพกิจกรรมการมอบใบอนุโมทนาบัตรให้กับชุมชนและหน่วยงานที่ร่วมออกโรงทาน

ภาพกิจกรรมการมอบใบอนุโมทนาบัตรให้กับชุมชนและหน่วยงานที่ร่วมออกโรงทาน

วันที่ 12 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดงาน ระดมทุนการศึกษา "สานรัก สามัคคี 45 ปี บ้านเป้าวิทยา" ได้มีชุมชนและหน่วยงานราชการ มาร่วมออกโรงทานจำนวน 22 โรงทาน นั้น บัดนี้การจัดงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ทางโรงเรียนจึงได้มอบใบอนุโมทนาบัตรให้ในการออกโรงทานดังกล่าว และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรมการมอบใบอนุโมทนาบัตรให้กับชุมชนและหน่วยงานที่ร่วมออกโรงทาน —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS