• ข่าว ล่าสุด

คณะครูจิตอาสามาช่วยเก็บสถานที่ในการจัดงาน "สานรัก สามัคคี 45 ปี บ้านเป้าวิทยา"

คณะครูจิตอาสามาช่วยเก็บสถานที่ในการจัดงาน "สานรัก สามัคคี 45 ปี บ้านเป้าวิทยา"

วันที่ 13 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มีคณะครูจิตอสา โดยการนำของนายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะครูจิตอาสาได้ร่วมกันเก็บสถานที่หลังการจัดงาน "สานรัก สามัคคี 45 ปี บ้านเป้าวิทยา" เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและพร้อมใช้ของสถานที่ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

คณะครูจิตอาสามาช่วยเก็บสถานที่ในการจัดงาน "สานรัก สามัคคี 45 ปี บ้านเป้าวิทยา" —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS