• ข่าว ล่าสุด

วันครอบครัว

วันครอบครัว

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรีบนบ้านเป้าวิทยา ขอส่งความสุขมายังทุกท่าน เนื่องในวันครอบครัว วันที่ 14 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นสถาบันแรกของการปลูกฝังเยาวชนทุกคน ให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ (ภาพ Cr. Facebook.)

วันครอบครัว —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS