• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นำโดยท่านไพโรจน์คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมด้วยผู้บริหารโรงเรียนคณะครู บุคลากรในสังกัด เตรียมสถานที่เพื่อรองรับเป็นโรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ของจังหวัดนนทบุรี โดยใช้บริเวณอาคารเรียน โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เป็นสถานที่รองรับ #จิตอาสาสามัคคีคือพลัง

กิจกรรมโรงเรียน —  น.ส.ปรียา ยิ้มหยอก
0 COMMENTS
User Image
น.ส.ปรียา ยิ้มหยอก
ผู้เขียนข่าว
PROFILE