• ข่าว ล่าสุด

เข้าร่วมติดตามสถานการณ์โควิด -19

เข้าร่วมติดตามสถานการณ์โควิด -19

11 พฤษภาคม 2564 นายวีระศักดิ์ คำแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาเข้าร่วมติดตามสถานการณ์โควิด -19 พร้อมประชุมหารือการประสานงานระดับอำเภอ ที่ประชุมประกอบด้วย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกฯ นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.นม. อ.เสิงสางและนายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.นม. อ.ครบุรี

เข้าร่วมติดตามสถานการณ์โควิด -19 —  นายเฉลิมวุฒิ ตรีตรอง
0 COMMENTS